Przegląd szelek bezpieczeństwa - czy to faktycznie ważne?


Przegląd szelek bezpieczeństwa jest bardzo ważny i powinien być regularnie wykonywany.

Oto 6 powodów, dla których przegląd szelek bezpieczeństwa jest kluczowy dla Twojego bezpieczeństwa:

 1. Szelki bezpieczeństwa są jednym z najważniejszych elementów ochrony osobistej podczas pracy na wysokościach, w miejscach trudno dostępnych lub w innych niebezpiecznych warunkach. Ich niewłaściwe działanie lub uszkodzenie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
 2. Regularny przegląd szelek bezpieczeństwa pozwala na wykrycie wad, uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na ich funkcjonowanie.
 3. Przegląd szelek bezpieczeństwa może pomóc w zapobieganiu wypadkom na wysokościach, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących w branżach budowlanej, energetycznej, czy przemysłowej.
 4. Regularny przegląd szelek bezpieczeństwa jest wymagany przez polskie przepisy BHP, więc jego zaniedbanie może prowadzić do sankcji finansowych lub karnej odpowiedzialności pracodawcy.
 5. Przegląd szelek bezpieczeństwa może wpłynąć na jakość pracy i wydajność pracowników, którzy wiedzą, że ich bezpieczeństwo jest chronione, co prowadzi do lepszych wyników i osiągnięcia celów firmy.
 6. W przypadku wypadku lub incydentu, przegląd szelek bezpieczeństwa może pomóc w wykazaniu, że pracownik działał zgodnie z zasadami BHP i stosował się do wymogów bezpieczeństwa.
Przegląd szelek bezpieczeństwa można podzielić na kilka etapów w zależności od częstotliwości, zasięgu i szczegółowości:

 1. Codzienny przegląd przed każdorazowym użyciem - to szybki wizualny przegląd szelek wykonany przez samego pracownika przed rozpoczęciem pracy na wysokościach. Polega na ocenie stanu szelek, elementów mocujących, oraz zapięć. Ma na celu wykrycie ewidentnych uszkodzeń lub niesprawności, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości.
 2. Przegląd miesięczny- to przegląd przeprowadzany przez pracownika i bezpośredniego przełożonego, który odpowiada także za posiadanie i stosowanie wymaganych  środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej. Przegląd obejmuje dokładne sprawdzenie wszystkich elementów szelek, w tym ocenę stanu materiałów, uszczelnień, zapięć, linek i kotew. W trakcie przeglądu ocenia się także stopień zużycia i trwałość materiałów, co pozwala określić, czy szelki są w dobrym stanie technicznym. Warto udokumentować taki przegląd.
 3. Przegląd roczny - to szczegółowy przegląd, który przeprowadza osoba kompetentna. Obejmuje on wszystkie elementy szelek, ale również badana jest wytrzymałość materiałów i oceniana jest skuteczność systemów chroniących. Po przeprowadzeniu przeglądu wydawany jest stosowny protokół, który potwierdza, że szelki spełniają wymagania bezpieczeństwa.
W trakcie corocznego przeglądu szelek bezpieczeństwa osoba kompetentna powinna ocenić stan techniczny szelek, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zużycia lub innych problemów, powinna zalecić naprawę lub wymianę szelek bezpieczeństwa. Osoba kompetentna powinna również określić czas, w którym należy przeprowadzić naprawę lub wymianę szelek, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. W zależności od rodzaju uszkodzenia, może być konieczne natychmiastowe wycofanie szelek z użytku, aż do momentu wykonania naprawy lub wymiany. Dlatego ważne jest, aby coroczny przegląd szelek przeprowadziła osoba kompetentna, mająca wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokościach.

Jeśli dokonujesz codziennego sprawdzenia swoich szelek bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy zastosuje poniższe punkty:

 1. Sprawdź stan materiałów: upewnij się, że szelki nie mają widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia czy rozdarcia materiału. Sprawdź, czy nie ma śladów korozji na elementach metalowych.
 2. Sprawdź zapięcia: upewnij się, że zapięcia są w dobrym stanie i łatwo się zaciskają i otwierają. Sprawdź, czy nie ma luzów na zapięciach, co może wskazywać na ich zużycie.
 3. Sprawdź regulację: upewnij się, że szelki są dobrze dopasowane do Twojego ciała i łatwo je regulować. Sprawdź, czy regulacja działa poprawnie i czy nie ma luzów.
 4. Zwróć uwagę na daty ważności i ostatnie przeglądy, aby upewnić się, że szelki są w dobrym stanie i gotowe do użycia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niepewności co do stanu szelek, poinformuj swojego przełożonego, a następnie skontaktujcie się z osobą kompetentną, która pomoże zidentyfikować problem i zaproponuje rozwiązanie.

Pamiętaj!
Szelki bezpieczeństwa powinny być wygodne, dobrze dopasowane do ciała i wytrzymałe oraz dostosowane do zakresu prac, które wykonujesz. Ich właściwe dopasowanie i stan techniczny są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy na wysokościach.