Elementy PodstawoweSzyno-drabiny Sőll GlideLoc


1. Szyno-drabina Sőll

szyno-drabina Soll
2. Ograniczniki krańcowe – początkowy i końcowy
ograniczniki-krancowe ograniczniki krańcowe

3. Wspornik mocujący dobrany do konstrukcji

system gGideLoc wspornik mocujący
4. Tabliczka znamionowa z adapterem

05

Szyna Sőll GlideLoc

1. Szyna Sőll

Szyna Soll
2. Ograniczniki krańcowe – początkowy i końcowy

ograniczniki krańcowe organiczniki krańcowe
3. Wsporniki mocujące

wsporniki mocujące
4. Tabliczka znamionowa z adapterem

10