Pomiary / badania mikroklimatu w środowisku pracy

Mikroklimat w środowisku pracy to bardzo istotny element wpływający na komfort, samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników, a składa się na niego wiele czynników – od komfortu termicznego po wilgotność i zanieczyszczenia występujące w powietrzu. Warunki klimatyczne w miejscu pracy obecnie najczęściej kreowane są sztucznie, m.in. przy użyciu instalacji klimatyzacyjnych. W połączeniu z wydłużaniem się czasu spędzanego w tego typu pomieszczeniach badania mikroklimatu mają więc coraz większe znaczenie. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest precyzyjne dobranie parametrów powietrza w większości miejsc pracy, a pomogą w tym profesjonalnie wykonane pomiary i badania mikroklimatu wykonywane przez nasze laboratorium.

Akredytowane laboratorium badawcze Sundoor (AB 476) oferuje profesjonalne usługi pomiarowe według norm PN-EN i ISO.

Pomiar / badanie mikroklimatu zimnego wg normy PN-EN ISO 11079:2008

Pomiary w środowisku zimnym. Mikroklimat w środowisku pracy o ciągłej, przerywanej i sporadycznej ekspozycji na warunki zimne – zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Badanie obejmuje ocenę stresu cieplnego w związku z pracą wykonywaną w danym środowisku.

Pomiar / badanie mikroklimatu umiarkowanego wg normy PN-EN ISO 7730:2006

Badanie mikroklimatu w środowisku pracy o umiarkowanych temperaturach. Pomiary opierają się o przewidywanie odczuć cieplnych oraz stopnia dyskomfortu podczas przebywania i pracy w warunkach umiarkowanych, wykorzystując zaawansowane wskaźniki i zgodne z normami kryteria.

Pomiar / badanie mikroklimatu gorącego wg normy PN-EN 27243:2005

Tego typu badanie określa mikroklimat w środowisku pracy poprzez ocenę obciążenia termicznego działającego na przebywającego i pracującego w środowisku gorącym człowieka. Pomiary wykonywane wg norm określają konkretne kryteria i wymagania.

mikroklimat w środowisku pracy