Ochrona oczu i twarzy

Ich zadaniem jest ochrona części twarzowej oraz oczu pracownika przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, termicznymi oraz promieniowaniem optycznym. Można je podzielić na środki ochronne przeznaczenia zawodowego oraz pozazawodowego.
Do środków ochronnych przeznaczenia zawodowego zaliczają się: okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy i osłony spawalnicze (przyłbice, tarcze, gogle i kaptury) a do pozazawodowego np. okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie czy okulary pływackie.
Cechą wspólną środków ochrony twarzy i oczu jest szybka ochronna, która chroni przed odpryskami i w zależności od rodzaju ochronnika, różni się kształtem, grubością i wielkością. Może ona posiadać także własności filtrujące np. osłabiać natężenie promieniowania nadfioletowego.

Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji szybek ochronnych jest poliwęglan ze względu na jego bardzo dużą odporność mechaniczną.

Podczas użytkowania środków ochrony oczu i twarzy może wystąpić zjawisko ich zaparowania co stanowi problem, który ma wpływ na komfort widzenia ale także bezpieczeństwo użytkownika.
Aby wyeliminować negatywne skutki zaparowania środków ochrony, producenci nanoszą na szybki specjalne warstwy hydrofobowe, które zapobiegają zaparowaniu.

Podział środków ochrony twarzy i oczu ze względu na konstrukcję wygląda następująco:

  • okulary ochronne – zbudowane z oprawki i szybki ochronnej. W wersji z przezroczystą szybką służą do ochrony narządu wzroku przed odpryskami ciał stałych lub cieczy. W wersji z barwionymi soczewkami chronią przed promieniowaniem optycznym (nadfioletowym, podczerwonym bądź promieniowaniem słonecznym).
  • gogle ochronne – ich konstrukcja ma za zadanie ścisłe przyleganie do twarzy użytkownika dzięki czemu mogą służyć także do ochrony przed czynnikami biologicznymi.
  • osłony twarzy – ich znaczna powierzchnia minimalizuje niebezpieczeństwo przeniknięcia odprysków do wnętrza. Mogą być stosowane na okulary ochronne bądź korekcyjne, na gogle czy w połączeniu ze środkami ochrony głowy lub środkami ochrony układu oddechowego.
  • osłony spawalnicze - chronią użytkownika przed promieniowaniem optycznym i innymi zagrożeniami powstającymi podczas spawania. Wyróżniamy tutaj przyłbice, tarcze, gogle i kaptury. Przyłbice są obecnie wyposażone najczęściej w automatyczny filtr samościemniający. Przyłbice mocowane są na głowie na hełmie lub poprzez nagłowie, które umożliwia także ich odchylenie. Tarcze spawalnicze są podczas spawania trzymane w ręku przez użytkownika natomiast kaptury są stosowane najczęściej w hutnictwie ze względu na ich własności chroniące przed wysoka temperaturą i odpryskami stopionych metali.
więcej informacji