Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG środki ochrony indywidualnej zalicza się to najwyższej III kategorii ryzyka. Kategoria III klasyfikuje zagrożenia, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia.

W związku z tym muszą one być poddawane ocenie na etapie projektowania oraz należy bezwzględnie zapewnić kontrolę jakości produkowanych wyrobów. Każdy wprowadzany na rynek produkt musi przejść procedurę badań wykonaną przez odpowiednią jednostkę notyfikującą.

Produkty z kategorii III zgodnie z normą PN-EN 365 podlegają obowiązkowym przeglądom okresowym, w okresie nie dłuższym niż raz w roku.

Zgodnie z powyższym, dokonując wyboru środków ochrony indywidualnej, należy w pierwszej kolejności zwracać uwagę na oznakowanie produktów, a także uzyskać informacje na temat zgodności z wytycznymi norm i posiadanych certyfikatów.

Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru podzespołów, które łącznie tworzą system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Podczas wyboru należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • rodzaj wykonywanej pracy (np. odśnieżanie, poruszanie się po konstrukcjach stalowych, praca w zawieszeniu),
  • wysokość na jakiej prace się odbywają,
  • częstotliwość i czas wykonywania prac,
  • inne warunki specjalne (np. wykonywanie prac w strefach zagrożenia wybuchem, prace spawalnicze).

W razie wątpliwości odnośnie wyboru produktów prosimy o kontakt z ekspertami firmy Sundoor, którzy udzielą Państwu fachowej porady.
więcej informacji