Systemy ewakuacyjne

Udostępnienie pracownikowi sprzętu zabezpieczającego przy pracach na wysokości jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa jednak odrębnym wymogiem jest opracowanie planu ratunkowego na wypadek wystąpienia spadania, w którym wskazane będą rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie bezpiecznej akcji ratunkowej. Plan ratunkowy powinien być częścią instrukcji wykonywanej bezwarunkowo przed każdym rozpoczęciem pracy na wysokości. Osoby wykonujące prace powinny każdorazowo zapoznać się z treścią dokumentu.

Zasadniczo, w nagłych sytuacjach wzywane są jednostki ratownicze – straż pożarna i/lub służby medyczne jednak plan ratunkowy musi uwzględniać doraźne środki i sposoby udzielenia pomocy poszkodowanemu. Nasza firma kładzie duży nacisk na tę kwestię pracy na wysokości, podkreślając konieczność przeszkolenia i wyposażenia pracowników nie tylko w sprzęt zabezpieczający ale także sprzęt ratunkowy.

Oferta sprzętu ewakuacyjnego i ratowniczego jest bardzo szeroka – w zależności od miejsca z jakiego ma być przeprowadzona akcja ratunkowa. W portfolio naszej firmy znajdują się podstawowe elementy przeznaczone do ratownictwa takie jak nosze, trójnogi czy żurawiki stosowane w przypadku przestrzeni o ograniczonym dostępie jak i rozwiązania systemowe w postaci urządzeń do ewakuacji z odśrodkowym hamulcem, regulującym prędkość opuszczania ratownika i poszkodowanego bądź jego podciągnięcie w górę – w zależności od miejsca pracy.

Ciekawym rozwiązaniem są systemy do autoewakuacji instalowane na stałe w obszarach niebezpiecznych. Umożliwiają one szybką ewakuację pracowników w sytuacji zagrożenia. W przypadku gdy pracownik pozostaje przytomny, do odciążenia kończyn dolnych może zastosować specjalną taśmę podtrzymującą, która po rozwinięciu służy do przeniesienia ciężaru ciała na nogi i aktywowania mięśni a co za tym idzie przepływu krwi dzięki czemu pracownik może oczekiwać na dalszą pomoc.

Zastosowanie tej taśmy zapobiega dotkliwym skutkom tzw. szoku wiszenia (ang. suspension trauma). Jest to zjawisko fizyczne związane z kumulowaniem się krwi w dolnej partii ciała, które powoduje niedokrwienie organizmu i może nieść ze sobą katastrofalne skutki. Niedotlenienie organizmu prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu a nawet do śmierci.

Oddzielną kwestią, jest przeszkolenie pracowników z zakresu udzielenia pomocy poszkodowanemu na skutek zadziałania sprzętu zabezpieczającego. Pracownika, który zawisł w uprzęży nie wolno umieszczać w pozycji poziomej, ponieważ nagły dopływ do organów odtlenionej krwi znajdującej się w kończynach dolnych może zaburzyć ich funkcjonowanie stąd też pracownicy udzielający pomocy poszkodowanemu muszą być w stanie przeprowadzić właściwie rozpoznanie.
więcej informacji