Usługi z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS)


Naszą ofertę poszerzyły usługi z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS), w szczególności pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych. Na zlecenie klientów tworzymy i aktualizujemy baz danych przestrzennych, wykorzystując źródła:
  • Analogowe (dokumentacja, schematy, szkice, mapy tradycyjne);
  • Elektroniczne (bazy danych, dane wektorowe w innych formatach);
  • Pochodzące z inwentaryzacji w terenie.
Dysponujemy wiedzą i zespołem, który fachowo zajmuje się organizacją i zarządzaniem procesem pozyskania danych. W zależności od potrzeb, oferujemy:
  • Skanowanie wielkoformatowe lub automatyczne map i dokumentacji;
  • Kalibrację i wektoryzację map;
  • Automatyczną i półautomatyczną migrację danych ze źródeł elektronicznych;
  • Wprowadzanie danych z dokumentacji analogowej.
Dla naszych klientów, za pomocą urządzeń mobilnych z GPS, pozyskujemy lub weryfikujemy w terenie lokalizacje i szczegółowe informacje o ich zasobach. Możemy jednocześnie wykonać odpowiednią dokumentację fotograficzną.

Na każdym etapie opracowywania danych przestrzegamy procedur kontroli, kładąc nacisk na ich dokładność, spójność i poprawność topologiczną. Zapewnia to bardzo wysoką jakość produktów i pełną zgodność ze specyfikacją zleceniodawcy.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy także analizy danych przestrzennych. Ich wyniki przedstawimy w postaci raportów lub profesjonalnie zredagowanych map, w formie elektronicznej lub papierowej (wydruk).