Pomiary / badania pola elektromagnetycznego (PEM)

Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego (PEM) dla celów ochrony środowiska oraz BHP na stanowiskach pracy. Nasi pracownicy wykonują pomiary dla urządzeń stosowanych w następujących branżach: telekomunikacja, przemysł oraz medycyna.
Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska oraz BHP na stanowiskach pracy. Nasza placówka działa na polskim rynku od 2004 roku - Zakres Akredytacji AB 476.
 
Pomiary wykonywane są dla urządzeń stosowanych w następujących branżach:

1. Telekomunikacja:
 • Nadajniki stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej;
 • Nadajniki stacji radiowych;
 • Nadajniki stacji telewizji cyfrowych itp.

2. Przemysł:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Urządzenia elektroenergetyczne;
 • Wzbudniki indukcyjne (metodyka dopasowana - nie objęte akredytacją);
 • Piece indukcyjne (metodyka dopasowana - nie objęte akredytacją);
 • Zgrzewarki (metodyka dopasowana - nie objęte akredytacją).

3. Medycyna:
 • Aparaty typu Magnetronic;
 • Diatermia itp.

4. Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (niniejsza działalność nie jest objęta akredytacją):

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, które wynika z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę ustawą Prawa Ochrony Środowiska art. 152. Instalacje objęte tym obowiązkiem definiuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010r., do których między innymi należą:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Instalacje radiokomunikacyjne i radionawigacyjne.
pomiar PEM, pomiary PEM pomiar pola elektromagnetycznego badanie pola elektromagnetycznego pomiary pola elektromagnetycznego