Pomiary / badania pola elektromagnetycznego (PEM)

Laboratorium Badawcze Sundoor, świadczy swoje usługi nieprzerwanie od 2004r., kiedy to 29 marca, przeszło pozytywna weryfikację i otrzymało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 476.

 
Pomiary wykonywane są dla urządzeń stosowanych w następujących branżach:

1. Telekomunikacja:
 • Nadajniki stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej;
 • Nadajniki stacji radiowych;
 • Nadajniki stacji telewizji cyfrowych itp.

2. Przemysł:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Urządzenia elektroenergetyczne;
 • Wzbudniki indukcyjne;
 • Piece indukcyjne;
 • Zgrzewarki;
 • Internet rzeczy;
 • Stacje telefonii komórkowej wewnątrz zakładów produkcyjnych, hal i biurowców

3. Medycyna:
 • Aparaty do magnetoterapii i magnetostymulacji;
 • Aparaty typu Magnetronic;
 • Diatermia chirurgiczna i fizykoterapeutyczna;
 • Rezonans magnetyczny.

4. Handel i usługi:
 • Bramki antykradzieżowe


4. Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (niniejsza działalność nie jest objęta akredytacją):

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, które wynika z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę ustawą Prawa Ochrony Środowiska art. 152. Instalacje objęte tym obowiązkiem definiuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010r., do których między innymi należą:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Instalacje radiokomunikacyjne i radionawigacyjne.Pole elektromagnetyczne - BHP

W miejscu pracy pola elektromagnetyczne z którymi mogą się zetknąć pracownicy wytwarzane są przez wiele różnych źródeł. W przepisach dotyczących BHP zdefiniowano wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, w których dopuszczalne jest przebywanie pracowników.

Pracownicy narażeni na oddziaływanie pól o natężeniach większych niż dopuszczalne podlegają specjalistycznym, okresowym badaniom lekarskim i przechodzą szkolenia dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania pracy w polach elektromagnetycznych.

Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego dla celów BHP na stanowiskach pracy. Nasz zespół  to eksperci w zakresie badań wymaganych przez przepisy prawa pracy jak również ochrony środowiska. Nasi specjaliści korzystają z najnowszego sprzętu, a przygotowywane opracowania wykonane są z najwyższą starannością . Każdy nawet nietypowe Państwa problem jest dla nas wyzwaniem, którego w zakresie pól nie będziemy się obawiali przyjąć i rozwiązać. Państwa pracownicy z nami mogą być pewni, że są bezpieczni.

Zachęcamy do kontaktu z nami.


pomiar PEM, pomiary PEM pomiar pola elektromagnetycznego badanie pola elektromagnetycznego pomiary pola elektromagnetycznego