Rękawice ochronne

Do środków ochraniających kończyny górne zaliczamy rękawice ochronne oraz ochronniki rąk (np. komory rękawicowe, rękawy ochronne).
Podziału rękawic można dokonać ze względu na rodzaj ochrony jaki mają zapewniać, tj.:

  • zastosowanie ogólne (transport, montaże, pakowanie, prace budowlane)
  • ochrona przed przecięciem
  • ochrona przed wysoką temperaturą (hutnictwo, odlewnictwo, spawanie)
  • ochrona przed niską temperaturą (prace wykonywane na zewnątrz w niskich temperaturach, prace w chłodniach)
  • ochrona przed czynnikami chemicznymi (laboratoria, praca ze środkami chemicznymi – farby, lakiery, żywice, detergenty)
  • komory rękawicowe – stosowane w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, jądrowym, obronnym itp.
  • ochrona przed napięciem elektrycznym
  • rękawice z siatki metalowej
więcej informacji