Urządzenia samohamowne

Urządzenia samohamowne spełniają wymagania normy PN-EN 360. Powstrzymuje spadanie poprzez zastosowanie mechanizmu z funkcją samoczynnego blokowania. Zastosowana w urządzeniu lina stalowa lub taśma włókiennicza zwija się automatycznie co minimalizuje długość upadku. Urządzenia z taśmą posiadają amortyzatory włókiennicze, do lin stalowych stosuje się amortyzatory mechaniczne. Powszechnie stosuje się urządzania o długościach od 1,75m do 50m.

Dobór urządzeń samohamownych

Dobierając model należy pamiętać o możliwości wystąpienia „efektu wahadła”. Każdorazowo należy czytać instrukcje określające maksymalne odchylenie urządzenia od pionu, które najczęściej zawiera się w przedziale 30o- 40o. Dostępne są też urządzenia do stosowania w poziomie, należy znaleźć odpowiednie oznakowanie na obudowie albo przeczytać instrukcję.

Producenci oferują również w swoich produktach taśmy testowane krawędziowo, które są wymagane podczas wykonywania prac na konstrukcjach stalowych i w innych miejscach, w których otarcie taśmy o ostrą krawędź może spowodować jej przecięcie. Z kolei, wykonując prace w przestrzeniach zamkniętych, należy stosować urządzenia z funkcją wciągania.

Dostępne urządzenia samohamowne mogą być wyposażone w:
  • Krętlik;
  • Wskaźnik upadku;
  • Taśma włókiennicza testowa krawędziowo;
  • Linka stalowa ocynkowana;
  • lLnka stalowa ze stali nierdzewnej;
  • Korba służąca do wyciągania.
więcej informacji