Serwis / Przeglądy

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pierwszym krokiem jest przygotowanie pracowników do wykonywania pracy na wysokości, kierując ich na szkolenie. Kolejnym krokiem jest przekazanie pracownikom środków i rozwiązań minimalizujących ryzyko upadku.

Przeszkoleni pracownicy poznają zasady doboru i użytkowania sprzętu jednak często zapomina się o niezbędnej kontroli środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Kontrola wizualna przed każdym użyciem powinna być kluczowym elementem przygotowania do codziennej pracy jednak należy pamiętać o przeglądach okresowych.

Realizujemy przeglądy:
  • Okresowe - coroczne lub cześciej;
  • Fabryczne - wymagane przez producenta po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej.
Każdy element sprzętu jak i systemu chroniącego przed upadkiem powinien zostać poddany kontroli co najmniej raz w roku. Niezależnie od tego, sprzęt należy zgłosić do przeglądu w przypadku gdy istnieje podejrzenie iż brał on udział w powstrzymywaniu spadania bądź gdy istnieją wątpliwości co do jego stanu użytkowego i własności ochronnych.

Użytkując sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy pamiętać o zapisach zawartych w jego instrukcji użytkowania, do których należy się bezwzględnie stosować.

Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów i konserwacji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem takich marek jak: SÖLL, MILLER, Petzl, Singing Rock, PROTECTA, DBI SALA, ActSafe, LUX-top, Irudek SEKURALT, ntt-valley.

Nasz serwis jest wyposażony w narzędzia do przeprowadzenia przeglądu i naprawy mechanizmów samozaciskowych i urządzeń samohamownych co eliminuje konieczność wysyłania ich do producenta. 

Przeglądy wózków / mechanizmów zamozaciskowych - ZOBACZ WIĘCEJ>>

Przeglady 1 Przeglady 2 przeglady comfort