Szkolenia wysokościowe

Specjaliści firmy Sundoor od 1999 roku przeprowadzają szkolenia wysokościowe i kursy wysokościowe dla osób wykonujących na co dzień prace na wysokości. Wykorzystują swoją wiedze i doświadczenie, by w sposób precyzyjny i zrozumiały przekazać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy i poruszania się na wysokich obiektach.

szkolenia wysokościowe
Pracownicy wykonujący prace na różnych konstrukcjach narażeni są na upadek z wysokości podczas dojścia do miejsca pracy, podczas jej wykonywania jak i podczas zejścia

Niebezpieczeństwo to często potęgują niesprzyjające warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.
Kurs wysokościowy, szkolenie alpinistyczne, to zajęcia podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie w pracy na wysokości. Szkolenie wysokościowe ma na celu dostarczenie pracownikom, wykonującym prace na wysokości na różnych obiektach i urządzeniach, informacji na temat prawa obowiązującego w zakresie ochrony przed upadkiem, zasad i celów budowy systemów asekuracyjnych oraz zasad korzystania z nich.

Szkolenie wysokościowe odbywa się na stanowiskach szkoleniowych odpowiadających najczęściej występującym w pracy lub na obiektach naturalnych.
Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się praktycznego wykorzystania specjalistycznego sprzętu wysokościowego, takiego jak karabinki i zatrzaśniki, amortyzatory i linki, szelki bezpieczeństwa, liny asekuracyjne. Kursantom zostaną przedstawione między innymi urządzenia samohamowne, samozaciskowe, kotwiczące.

W efekcie szkolenia pracownicy powinni uzyskać niezbędne wiadomości o systemach asekuracyjnych, wymogach formalno-prawnych dotyczących asekuracji oraz umiejętność zabezpieczania się podczas pracy na wysokości w wybranych warunkach pracy oraz radzenia sobie w warunkach wypadkowych.

Odpowiednio przygotowany i przeprowdzony kurs wysokościowy czy szkolenie alpinistyczne jest okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, którymi powinna dysponować każda osoba pracująca na wysokości. Są to umiejętności o tyle ważne, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, jak również w trakcie wykonywania codziennej pracy to od nich zależy bezpieczeństwo i życie pracownika. Szkolenie wysokościowe powinno być zatem obowiązkowym szkoleniem bhp dla osób pracujących na wysokościach.

kursy wysokościowe

Szkolenia wysokościowe i kursy wysokościowe przeznaczone są dla pracowników różnych sektorów gospodarki takich jak:
 • budownictwo
 • energetyka
 • elektroenergetyka
 • gospodarka wodno - kanalizacyjna
 • magazyny wysokiego składowania
 • telekomunikacja
 • telefonia komórkowa

Czas trwania szkolenia: 1 - 3 dni

Miejsce szkolenia:
 • baza szkoleniowa i poligon Sundoor
 • obiekt wskazany przez klienta
Szkolenia wysokościowe - program:
 • zajęcia teoretyczne: zasady wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości
 • zajęcia praktyczne: stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości na określonych stanowiskach pracy