Czas trwania: 1 dzień
Dla kogo: dla osób wykonujących okresowe kontrole ŚOI ( środków ochrony indywidualnej ).
Program szkolenia: 
Część teoretyczna: przepisy prawne, wytyczne, instrukcje
Część praktyczna: kontrola ŚOI
Czas trwania: 1 dzień
Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie, a ich celem jest przypomnienie lub utrwalenie wiedzy z zakresu kontroli okresowej ŚOI
Program szkolenia: 
Część teoretyczna: przypomnienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej
Część praktyczna: przypomnienie i utrwalenie wiedzy praktycznej