Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

Linki bezpieczeństwa stosuje się w celu połączenia szelek bezpieczeństwa z urządzeniem kotwiczącym. Maksymalna długość linek wynosi 2,0m łącznie z zatrzaśnikami, które mogą przybierać różne kształty i wielkości, tak aby możliwe było ich wpięcie do rozmaitych elementów.

W zależności od budowy i zastosowania wyróżnia się następujące rodzaje linek bezpieczeństwa:

 • linki bezpieczeństwa ograniczające zgodne z PN-EN 354
  Stosowane wyłącznie w systemach niedopuszczających do powstania upadku.

  linki bezpieczenstwa ograniczające
 • linki bezpieczeństwa z amortyzatorem powstrzymujące spadanie zgodne z PN-EN 355
  Wyposażone w amortyzator bezpieczeństwa, który pochłania energię występującą podczas powstrzymywania spadania do bezpiecznego poziomu (zgodnie z normą 6kN). Stosuje się linki pojedyncze lub podwójne, które umożliwiają bezpieczne przepięcie się z jednego punktu do drugiego.

  linki bezpieczenstwa z amortyzatorem powstrzymujące spadanie

Linki bezpieczeństwa wykonane są głównie z następujących materiałów:

 • liny poliamidowej
 • taśmy poliamidowej

Ich stosowanie jest kwestią preferencji ponieważ oba typy oferują wysokie parametry wytrzymałościowe.

Dodatkowo dostępne są linki bezpieczeństwa wykonane z poniższych materiałów:

 • elastycznej liny, np. typ Manyard
 • liny rdzeniowej w oplocie
 • wzmacnianie liny rdzeniowe w oplocie testowane krawędziowo

Liny testowane krawędziowo eliminują ryzyko przecięcia się liny podczas ewentualnego załamania się na ostrej krawędzi.
wzmacniane liny rdzeniowe w oplocie testowane krawedziowo


więcej informacji