Audyty Bezpieczeństwa

audyty bezpieczeństwa

Mając wieloletnie doświadczenie w zakresie dostarczania rozwiązań zabezpieczających prace na wysokości i głębokości, postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i rozszerzyć działalność o rozwiązania dedykowane. Prowadzimy audyty bezpieczeństwa i zajmujemy się doborem odpowiednich urządzeń oraz systemów mających na celu poprawę obecnej sytuacji. Inżynierzy zatrudnieni w naszej firmie są w stanie zaproponować systemy zabezpieczające dla każdej z dziedzin gospodarki. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wykorzystania dostępnych na rynku elementów – zaprojektujemy je specjalnie dla Państwa.

Kompleksowe audyty bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw

Każdy audyt bezpieczeństwa przeprowadzamy niezwykle drobiazgowo i według określonego schematu. Nasi wykwalifikowani pracownicy, odwiedzając Państwa firmę, identyfikują i wskazują miejsca potencjalnie zagrożone upadkiem. Następnie przygotowujemy propozycje dotyczące sposobów wyeliminowania lub minimalizacji istniejącego ryzyka, a także sposobów ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia upadku.

Nieodłącznym elementem audytu jest skrupulatnie opracowany raport zawierający opis zastanej sytuacji oraz rekomendacje, których dalsze wdrożenie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na wysokości i głębokości w Państwa firmie. Nasze raporty proponują konkretne rozwiązania, umożliwiając ich natychmiastowe zastosowanie i tym samym zwiększenie poziomu zabezpieczeń oraz zmniejszenie ryzyka.

Rozwiązania skrojone na miarę

Ogromne doświadczenie w zakresie produkcji i zastosowania zabezpieczeń stosowanych przy pracach na wysokości i pracach głębokościowych decyduje o naszej rzetelności w zakresie przeprowadzanych audytów i proponowanych rozwiązań. Wykwalifikowana kadra inżynierów i ekspertów zatrudnionych w firmie poddaje dogłębnej analizie każdy aspekt związany z audytem bezpieczeństwa i na tej podstawie proponuje odpowiednie kroki dalszego postępowania.

Dysponujemy wyrafinowanymi i niezawodnymi gotowymi rozwiązaniami oraz bogatym zapleczem technologicznym i odpowiednim know-how, by stworzyć unikalne metody zabezpieczeń zgodne z indywidualnymi potrzebami każdej firmy i wynikające z występujących w niej uwarunkowań. Rozwiązania skrojone na miarę to jedna z najważniejszych cech, która wyróżnia przeprowadzane przez nas audyty bezpieczeństwa spośród innych firm o podobnym profilu działalności. Zapraszamy do skorzystania z naszych, jeśli interesuje Państwa współpraca z prawdziwymi ekspertami.