Ochrona głowy

Do tej kategorii zaliczamy przemysłowe hełmy ochronne oraz lekkie hełmy ochronne.
Hełmy ochronne mają za zadanie chronić głowę przed urazami mechanicznymi wynikającymi z uderzenia spadającego przedmiotu lub uderzenia o ostre i twarde przedmioty. Skorupa hełmu ma za zadanie przejęcie siły i jej przeniesienie na więźbę oraz stanowi bazę pod inne ochronniki, które można na niej zamocować (ochrony wzroku i/lub słuchu).

Wymagania funkcjonalne i fizyczne hełmów określa norma PN EN 397, która zawiera także informacje o metodach badań i znakowania przemysłowych hełmów ochronnych.
Lekkie hełmy ochronne są przeznaczone do ochrony głowy głównie wewnątrz budynków przed uderzeniami o niewielkiej sile, która może spowodować rozdarcie skóry lub powierzchniowe rany. Lekki hełm (czapka ochronna) nie chroni użytkownika przed uderzeniami spadających przedmiotów dlatego należy pamiętać, że lekkie hełmy ochronne nie mogą być stosowane zamiast hełmu ochronnego.
Wymagania fizyczne i parametry techniczne jak i metody badań i wymagania dotyczące znakowania lekkich hełmów ochronnych określa norma EN812.
więcej informacji