Kombinezony robocze

Odzież ochronna ma za zadanie osłonić lub zastąpić odzież osobistą pracownika i ochronę przed jednym lub wieloma zagrożeniami, m.in. przed czynnikami atmosferycznymi i wodą, mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, termicznymi, przed porażeniem prądem, promieniowaniem (elektromagnetycznym, jonizującym itp.) oraz odzież przeznaczona do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem (antyelektrostatyczna).