Czas trwania: 2 dni
Dla kogo: dla osób wykonujących podstawowe prace w przestrzeniach zamkniętych
Wymagania wobec uczestników: ukończone 18 lat, aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3m, dobra kondycja psychofizyczna
Umiejętności po szkoleniu: uczestnik po szkoleniu będzie potrafił zidentyfikować zagrożenie oraz zadbać o odpowiedni dobór i skuteczne zastosowanie sprzętu do asekuracji i ewakuacji
Cel szkolenia: przybliżenie informacji z zakresu przepisów prawnych, BHP i przedstawienie obowiązków oraz nauka doboru i stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości
Czas trwania: 3 dni
Dla kogo: dla osób wykonujących pracę w przestrzeniach zamkniętych, osób pełniących funkcje ratownika oraz osób sporządzających dokumentację i sprawujących nadzór nad pracownikami
Wymagania wobec uczestników: ukończone 18 lat, aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3m, dobra kondycja psychofizyczna
Umiejętności po szkoleniu: uczestnik po szkoleniu będzie potrafił zidentyfikować zagrożenie, wyeliminować je poprzez zastosowanie odpowiednich ŚOI, przeprowadzi akcję ratowniczą i będzie posiadał wiedzę umożliwiającą nadzorowanie pracowników
Cel szkolenia: przybliżenie informacji z zakresu przepisów prawnych, BHP i przedstawienie obowiązków oraz nauka doboru i stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości
Czas trwania: 1 dzień
Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie, a ich celem jest przypomnienie lub utrwalenie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych
Wymagania wobec uczestników: ukończone 18 lat, aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3m, dobra kondycja psychofizyczna
Cel szkolenia: odświeżenie informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych