Obuwie ochronne

W tej grupie ochronników znajduje się obuwie oraz akcesoria typu nakolanniki czy ochraniacze.
Podziału obuwia można dokonać na podstawie zagrożenia na jakie może być narażony pracownik, tj. czynniki atmosferyczne, mechaniczne, chemiczne, biologiczne, termiczne oraz chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym i przeznaczone do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem.

Jakkolwiek, najczęściej spotykanym podziałem obuwia jest podział ze względu na ciężkość zagrożeń – wyróżnia się tutaj trzy grupy obuwia:
  • obuwie bezpieczne – posiadające cechy ochronne w postaci zabezpieczenia palców stopy (podnosek), którego wytrzymałość bada się poprzez uderzenie z energią 200J. Wymagania odnośnie obuwia bezpiecznego określa PN-EN ISO 20345.
  • obuwie ochronne – przeznaczone do użytku w pracy; posiada ochrony palców stopy, która podlega badaniu przy uderzeniu z energią 100J. Wymagania odnośnie obuwia ochronnego określa PN-EN 20346.
  • obuwie zawodowe (robocze) - dedykowane dla codziennego użytkowania tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palców stopy w postaci podnoska. Chroni przed urazami, które mogą wystąpić podczas wypadku w miejscu pracy. Wymagania odnośnie obuwia zawodowego określa PN-EN ISO 20347.
więcej informacji