Czytaj więcej...

W strukturach firmy od 2004r działa akredytowane Laboratorium Badawcze, wykonujące zaawansowane pomiary i badania w środowisku pracy. Firma posiada wysokie kompetencje i duże doświadczenie. Akredytowane laboratorium badawcze to podmiot, w którym został wprowadzony odpowiedni system kontroli jakości. Co to oznacza? Otóż, autorytatywne wyniki badań, jakie były przeprowadzone przez nasze laboratorium są stale monitorowane. W efekcie nasze akredytowane laboratorium badawcze uznane zostało formalnie za takie, które w pełni zasługuje na zaufanie, zatrudnia w pełni wykwalifikowanych pracowników, korzysta z najwyższej jakości nowoczesnego sprzętu, a wszelka praca przebiega tu zgodnie z systemem zarządzania. Nasze laboratorium akredytowane i jego usługi cieszą się uznaniem wielu Klientów przede wszystkim ze względu na wysoki poziom merytoryczny oraz korzystne warunki współpracy.

Doświadczone pomiarowe laboratorium akredytowane – usługi na najwyższym poziome

Zespół naszego laboratorium akredytowanego skupia wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień związanych z BHP oraz ochroną środowiska. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy o dużej dokładności oraz najlepsze metody i własne doświadczenie, dokonując skrupulatnych i miarodajnych badań.

Nasza placówka została akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji AB 476 znajduje się w pod tym linkiem: AB 476 Certyfikat Akredytacji. Pełny zakres akredytacji znajduje się w pod tym linkiem: AB 476 Zakres Akredytacji.

Oferta laboratorium – badania i pomiary

Oferta laboratorium związana jest ściśle przede wszystkim z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykonywane prace obejmują:

Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa pracowników. Odpowiednie warunki w miejscu pracy konieczne są także do niezawodnego działania specjalistycznego sprzętu, elektroniki itd. Dokonujemy pomiarów i oceny uciążliwości badanych czynników zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto nasze laboratorium akredytowane poszerzyło swoją ofertę o zaawansowane usługi GIS w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych.

Laboratorium akredytowane i inne usługi Sundoor

Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym do tego, by wszystkie prace wykonywać sprawnie i niezwykle precyzyjnie. Akredytacja laboratorium to zaś dowód na wysoki poziom oferowanych usług.

Nasze wysokiej klasy usługi obejmują również kompleksowe audyty bezpieczeństwa w firmie, a także przeglądy i montaże urządzeń zabezpieczających. Oferujemy też szeroki wybór produktów niwelujących czynniki ryzyka w miejscu pracy, współpracując z najlepszymi producentami tego typu sprzętu i zajmując się indywidualnym doborem najlepszych rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, jeśli poszukują Państwo doświadczonego partnera i najwyższej klasy usług dla przedsiębiorców.

Naszą ofertę poszerzyły usługi z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS), w szczególności pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych. Na zlecenie klientów tworzymy i aktualizujemy bazy danych przestrzennych, wykorzystując źródła: analogowe, ektroniczne lub pochodzące z inwentaryzacji w terenie.
Czytaj więcej
Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska oraz na stanowiskach pracy (BHP).
Nasi pracownicy wykonują pomiary dla urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne niemalże w całym, możliwym zakresie częstotliwości pól od 0 – 90 GHz. 
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Laboratorium Badawcze Sundoor wykonuje badania natężenia hałasu. Prowadzimy pomiary w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz grupy wykwalifikowanych pracowników. Zbyt duże natężenie dźwięku może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Zgodnie z przepisami hałas jest uznany jako zanieczyszczenie, a jego normy są ściśle określone.

Czytaj więcej
Drgania mechaniczne są to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem. Z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Mikroklimat jest istotnym elementem pozytywnego odbioru otaczającego środowiska pracy. Ze względu na stale wydłużający się czas spędzany, zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym w pomieszczeniach, w których warunki środowiska są sztucznie kształtowane przez urządzenia klimatyzacyjne. Dlatego też niezbędne jest zaprojektowanie parametrów powietrza wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych.
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Oświetlenie jest jednym z czynników środowiska pracy i zalicza się je do czynników uciążliwych, dlatego każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z przepisami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997).
Czytaj więcej