W strukturach firmy od 2004r działa akredytowane Laboratorium Badawcze, wykonujące pomiary pól elektromagnetycznych, hałasu, drgań, mikroklimatu oraz oswietlenia. Firma posiada wysokie kompetencje i doświadczenie. Laboratorium Badawcze Sundoor cieszy się uznaniem wielu Klientów.

Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania dla celów ochrony środowiska oraz BHP na stanowiskach pracy. Nasza placówka została akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji AB 476 znajduje się w pod tym likniem: AB 476 Certyfikat Akredytacji.

Pełny zakres akredytacji znajduje się w pod tym likniem: AB 476 Zakres Akredytacji.
Naszą ofertę poszerzyły usługi z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS), w szczególności pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych. Na zlecenie klientów tworzymy i aktualizujemy bazy danych przestrzennych, wykorzystując źródła: analogowe, ektroniczne lub pochodzące z inwentaryzacji w terenie.
Czytaj więcej
Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego (PEM) dla celów ochrony środowiska oraz BHP na stanowiskach pracy. Nasi pracownicy wykonują pomiary dla urządzeń stosowanych w następujących branżach: telekomunikacja, przemysł oraz medycyna.
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Laboratorium Badawcze Sundoor wykonuje badania natężenia hałasu. Prowadzimy pomiary w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz grupy wykwalifikowanych pracowników. Zbyt duże natężenie dźwięku może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Zgodnie z przepisami hałas jest uznany jako zanieczyszczenie, a jego normy są ściśle określone.

Czytaj więcej
Drgania mechaniczne są to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem. Z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Mikroklimat jest istotnym elementem pozytywnego odbioru otaczającego środowiska pracy. Ze względu na stale wydłużający się czas spędzany, zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym w pomieszczeniach, w których warunki środowiska są sztucznie kształtowane przez urządzenia klimatyzacyjne. Dlatego też niezbędne jest zaprojektowanie parametrów powietrza wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych.
Czytaj więcej
Czytaj więcej...Oświetlenie jest jednym z czynników środowiska pracy i zalicza się je do czynników uciążliwych, dlatego każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z przepisami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997).
Czytaj więcej