Ochrona dróg oddechowych

Oddychanie jest procesem bezwarunkowym prawie każdego organizmu. Polega ono na pobieraniu z atmosfery tlenu i oddawaniu do niej dwutlenku węgla. Człowiek uzbrojony jest w układ oddechowy, który dostarcza tlen do tkanek i narządów. Jego główne zadania to wymiana gazowa i ochrona dróg oddechowych oraz płuc przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wdychanego powietrza. Wszędzie tam, gdzie nasz organizm nie radzi sobie z zagrożeniami powinniśmy stosować odpowiednio dobrane środki ochrony dróg oddechowych.

Sprzęt tego typu można podzielić na:
  • sprzęt filtrujący, który oczyszcza wdychane powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów (pochłaniacze, maski, półmaski, filtry, filtropochłaniacze, kaptury, hełmy)
  • sprzęt izolujący, który dostarcza powietrze spoza strefy skażenia. Urządzenia takie są wyposażone w węże, które doprowadzają użytkownikowi powietrze z oddalonej sprężarki lub są wyposażone w odrębne źródło powietrza jak np. butla (aparaty wężowe sprężonego powietrza, aparaty butlowe lub regeneracyjne).
  • sprzęt ucieczkowy, który stosuje się podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Jest wykorzystywany w nagłych wypadkach.
więcej informacji