Pomiary / badania drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne najczęściej występują w miejscu pracy ze względu na pracę maszyn i urządzeń, które napędzane są za pomocą silników. Mogą być one przekazywane do organizmu człowieka poprzez bezpośredni kontakt z drgającym elementem. Długotrwała ekspozycja na drgania ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Może również zaburzać strukturę budynków, tworząc zagrożenie z tym związane. Pomiar drgań w środowisku pacy wykonuje się w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia, tak aby zminimalizować czynniki ryzyka. Nasze laboratorium oferuje profesjonalny pomiar wibracji za pomocą nowoczesnych urządzeń oraz zgodnych z normami PN-EN i ISO metod w zakresie pomiarów:

  • drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne,
  • drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka.

Pomiar drgań mechanicznych, wibracji – charakterystyka badań

Pomiar wibracji polega na określeniu ekspozycji na drgania o konkretnym zakresie częstotliwości w trzech prostopadłych kierunkach i obliczeniu równoważnej energetycznej dla całego dnia pracy na danym stanowisku. Badanie obejmuje wykonywanie reprezentatywnych pomiarów i wyznaczenie ich zgodności z normą. Fachowo wykonany pomiar drgań na stanowisku pracy umożliwia zidentyfikowanie i wyeliminowanie szkodliwych czynników zgodnie z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nasze akredytowane laboratorium pomiarowe wykorzystuje zaawansowane metody badań i nowoczesne zaplecze techniczne wykonując każdy pomiar wibracji. Wykwalifikowana i rzetelna kadra podchodzi do wszystkich realizowanych zadań z najwyższą dozą profesjonalizmu i dokładności, co gwarantuje otrzymanie miarodajnych wyników i trafne wytypowanie wytycznych do poprawy warunków pracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym profesjonalnym laboratorium pomiarowym.

drgania 2