Obiekty użyteczności publicznej

System Söll GlideLoc® jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem jako droga komunikacyjna na obiektach użyteczności publicznej.
Szeroki asortyment elementów dodatkowych kompatybilnych z systemem Söll pozwala na zabezpieczenie wejścia na szyno-drabinę za pomocą płyt przykrywających czy drabiny składanej. W celu poprawienia komfortu i bezpieczeństwa możliwe są do zastosowania rozkładane podesty spoczynkowe oraz sekcje wyjściowe umożliwiające użytkownikowi wypięcie się w dowolnym miejscu w szynie.

Przykładowe rozwiązania:

dla wiat przystanków 
montaż szyno - drabin za pomocą objem do słupa . Dojście na drabinę przy równoczesnym zabezpieczeniu przed osobami niepowołanymi od wys. 3m poprzez drabinę przystawną.

17 18

dla budynków
montaż za pomocą uchwytów na dwie kotwy do ścian ceglanych lub na jedną kotwę M16 do ścian betonowych. Wysięg uchwytów montażowych dobierany w zależności od grubości warstwy ocieplenia.

19 20 21

pylony reklamowe
montaż szyn do szczebli istniejących drabin włazowych bądź szyno-drabin za pomocą wsporników spawanych i przykręcanych.

22 23 24 1 25