Liny

Liny ze względu na ich przeznaczenie i wytrzymałość można podzielić na liny dynamiczne i statyczne:

Liny dynamiczne zgodne z PN-EN 892
Konstrukcja lin dynamicznych oraz ich rozciągliwość pozwalają na pochłonięcie energii powstałej podczas upadku i są przeznaczone do wspinaczki sportowej.

Liny statyczne zgodne z PN-EN 1891
Liny statyczne są mało elastyczne i rozciągają się nieznacznie dzięki czemu są wykorzystywane do przemieszczania się po nich z wykorzystaniem przyrządów i do transportu w ratownictwie, speleologii i wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby pochłaniania energii z upadku.
 
Lina zbudowana jest z rdzenia (odpowiedzialnego za jej wytrzymałość) oraz oplotu, produkowanego najczęściej z włókien poliamidowych, który go chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Konserwacja lin
Właściwe użytkowanie i dbałość o liny znacząco wydłużają okres ich użytkowania co ma kluczowe znaczenie w sytuacji gdy od liny zależy nasze życie bądź życie pracowników. Liny należy regularnie kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych tj. powstałych na skutek zjazdu i wykorzystania przyrządów.

Nie wolno dopuścić do kontaktu liny z substancjami chemicznymi (kwasy, rozpuszczalniki, inne środki chemiczne – w tym czyszczące i piorące). Liny należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i promieniowania.

Najlepszym rozwiązaniem jest jej przechowywanie i transport w torbie (plecaku) czy zapakowaną w specjalną płachtę. Należy zawsze pamiętać o tym aby pakując linę była ona czysta, sucha i zwinięta w zwój w taki sposób aby uniknąć jej skręcenia oraz aby nie posiadała węzłów.

Pod żadnym pozorem po linie nie wolno chodzić! Dodatkowo, przed każdym użyciem linę należy skontrolować ręcznie aby wykryć ewentualne uszkodzenia i ZAWSZE należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji liny.
więcej informacji