Misja firmy

Wizja i cel

Naszym codziennym wyzwaniem jest dostarczanie doskonałej jakości urządzeń, chroniących zdrowie i życie ludzi pracujących na wysokości jak również ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

Podstawowe zadania

Priorytetem działań naszej firmy jest umocnienie odpowiedzialności społecznej dotyczącej zasad bezpieczeństwa w pracy na wysokościach oraz ekspozycji na pola elektromagnetyczne a wszystko to we współpracy z przedstawicielami wiodących światowych marek oraz instytucji badawczych.

Wartości

Aktywnie wcielamy je w życie zarówno w naszej codziennej pracy, jak i w kontaktach ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i klientami.

Wiarygodność – nasze działania cechują najwyższe standardy uczciwości, etyki i biznesowej wiarygodności.

Zaufanie i odpowiedzialność – jako projektant i dostawca systemów asekuracji, pragniemy uzyskać pełne zaufanie klientów dla oferowanych urządzeń i rozwiązań.

Nauka– dążymy do popularyzacji zasad bezpieczeństwa, zapewniamy szereg szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokościach przy wykorzystaniu naszego sprzętu.

Sundoor. W trosce o jakość i bezpieczeństwo!