Przyrządy zjazdowe i pomocnicze

Przyrządy zjazdowe spełniają wymogi normy PN-EN 341. Umożliwiają wykonanie zjazdu przy zastosowaniu technik linowych. Współpracują z linami rdzeniowymi spełniającymi normę PN-EN 1891 klasa A o grubościach od 11 do 12mm. Mogą być wykorzystane również do celów ewakuacyjnych.

Zgodnie z normą posiadają funkcję blokady a niektóre przyrządy posiada również funkcję antypaniczną, uniemożliwiającą wykonanie przypadkowego i niekontrolowanego zjazdu.

Bloczki i rolki - Przyrządy pomocnicze, mające zastosowanie przy przemieszczaniu się stanowiska pracy w poziomie, transportu sprzętu w pionie oraz w układach wyciągowych. W zależności od typu mogą współpracować z linami stalowymi lub poliamidowymi o średnicach od 8 do 60mm.
więcej informacji