Pomiary / badania oświetlenia


Oświetlenie
jest jednym z czynników środowiska pracy i zalicza się je do czynników uciążliwych, dlatego każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z przepisami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) ze zm. Badanie oświetlenia jest zalecane szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy światło naturalne – nazywane też dziennym – jest mocno ograniczone. Warto zauważyć, że brak odpowiednich warunków pracy może przyczynić się do złego samopoczucia czy nawet pogorszenia stanu zdrowia pracowników. Na naszą uwagę zasługuje również kwestia oświetlenia awaryjnego, a więc oświetlenia przeznaczonego do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego. Pomiar oświetlenia awaryjnego gwarantuje bezpieczeństwo pracowników oraz osób przebywających w obiekcie podczas awarii oświetlenia, zarówno w przypadku awarii spowodowanej zwykłą przerwą w dostawie prądu, jak i awarii wynikającej np. z pożaru lub zalania budynku. Przeprowadzając regularny pomiar oświetlenia awaryjnego mamy pewność, że wszelkie drogi ewakuacyjne z obiektu są prawidłowo oświetlone, a co za tym idzie będą widoczne w razie zagrożenia.

Pomiar natężenia oświetlenia – oferta

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu usług takich jak pomiary oświetlenia w środowisku pracy oraz pomiary oświetlenia awaryjnego. Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia przy zastosowaniu certyfikowanego sprzętu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z normami.
Pomiar oświetlenia na stanowisku pracy ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom nieodpowiedniego natężenia światła, wśród których wymienić można m.in. przemęczenie oczu, spadek efektywności, koncentracji, a w efekcie również samopoczucia. Badanie oświetlenia przeprowadzane przez naszych specjalistów pozwala określić, czy w danej firmie zapewnione są odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych. Pomiar oświetlenia pomaga ustalić czy natężenie mieści się w odpowiednich normach, co jest zarówno procedurą w interesie pracownika, jak i pracodawcy. Na podstawie przepisów stwierdzamy, czy oświetlenie jest właściwe dla rodzaju wykonywanej pracy i czy spełnia wszelkie wymogi prawne. Dotyczy to zarówno pomiarów oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy, jak i pomiarów oświetlenia awaryjnego.

SUNDOOR LABORATORIUM BADAWCZE (AB 476) oferuje usługi w zakresie:

W środowisku pracy:
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego miejsc pracy (PN-83 E-04040.03):
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)
    • równomierność oświetlenia
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego (PN-EN 1838:2013-11)
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)
W kwestiach takich jak pomiar oświetlenia, warto zlecić badania specjalistom, którzy całą procedurę wykonają w sposób rzetelny, a dodatkowo poinformują jakie ewentualne zmiany wprowadzić. Pomiar oświetlenia w miejscu pracy to usługa, którą kierujemy do klientów biznesowych niezależnie od reprezentowanej branży – wykonujemy pomiary w przestrzeni biurowej, hal produkcyjnych oraz przestrzeni magazynowej. Natomiast usługę pomiaru oświetlenia awaryjnego w sposób szczególny kierujemy do nie tylko do klientów biznesowych, ale również zarządców nieruchomości – mieszkalnych i komercyjnych.
Jeżeli interesują Państwa pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia na stanowisku pracy lub inna usługa z naszej oferty zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami – wszystkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”. Udzielą oni wszelkich niezbędnych informacji oraz ustalą dogodny termin badania oświetlenia w Państwa firmie.