Pomiary / badania oświetlenia


Oświetlenie
jest jednym z czynników środowiska pracy i zalicza się je do czynników uciążliwych, dlatego każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z przepisami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) ze zm. Badanie oświetlenia jest zalecane szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy światło naturalne – nazywane też dziennym – jest mocno ograniczone. Warto zauważyć, że brak odpowiednich warunków pracy może przyczynić się do złego samopoczucia czy nawet pogorszenia stanu zdrowia pracowników.

Pomiar natężenia oświetlenia – oferta

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu usług takich jak pomiary oświetlenia w środowisku pracy. Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia przy zastosowaniu certyfikowanego sprzętu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z normami. Badanie oświetlenia przeprowadzane przez naszych specjalistów pozwala określić, czy w danej firmie zapewnione są odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych. Na podstawie przepisów stwierdzamy, czy oświetlenie jest właściwe dla rodzaju wykonywanej pracy i czy spełnia wszelkie wymogi prawne.

SUNDOOR LABORATORIUM BADAWCZE (AB 476) oferuje usługi w zakresie:

W środowisku pracy:
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego miejsc pracy (PN-83 E-04040.03):
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)
    • równomierność oświetlenia
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego (PN-EN 1838:2013-11)
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)
Jeżeli interesują Państwa pomiary oświetlenia lub inna usługa z naszej oferty zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami – zakładka „Kontakt”. Udzielą oni wszelkich niezbędnych informacji oraz ustalą dogodny termin badania oświetlenia w Państwa firmie.