Pomiary / badania oświetlenia


Oświetlenie
jest jednym z czynników środowiska pracy i zalicza się je do czynników uciążliwych, dlatego każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z przepisami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) ze zm.
Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia przy zastosowaniu certyfikowanego sprzętu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z normami.

SUNDOOR LABORATORIUM BADAWCZE (AB 476) oferuje usługi w zakresie:

W środowisku pracy:
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego miejsc pracy (PN-83 E-04040.03):
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)
    • równomierność oświetlenia
  • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego (PN-EN 1838:2013-11)
    • natężenie oświetlenia (metoda pomiarowa bezpośrednia)