Przemysł cementowo - wapienniczy

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi:
  • młynów surowca i cementu
  • pieca cementowego
  • kruszarek
  • przenośników taśmowych
  • estakad rurociągów
  • suwnic
  • stanowisk rozładunku i załadunku surowca i wyrobów gotowych