Przemysł hutniczy

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi:
  • pieców hutniczych i ciągów odlewniczych; estakad rurociągów; suwnic