Przemysł spożywczy

pracownik obsługi linii sortowania i produkcji;  zbiorników i silosów; estakad rurociągów; stanowisk rozładunku surowca i załadunku wyrobu gotowego