Urządzenie do Wspinaczki i Zjazdu TOPPAS NTT
Producent:
Urządzenie TOPPAS jest automatycznym urządzeniem do wspinaczki i zjazdu, np. na sztucznych ściankach wspinaczkowych, w akrobacji, pokazach kaskaderskich. Służy do zabezpieczenia jednej osoby od góry (TOP) oraz do zabezpieczenia osoby podczas wspinaczki (ang. PersonalAscentSafety) bez asysty 2 osoby – stad nazwa TOPPAS.

TOPPAS to urządzenie ewakuacyjne, zgodne z EN 341 i EN 360, dostępne z linką o długości 20 m lub 30 m z zintegrowaną osłoną zabezpieczającą (60 cm), z karabinkiem zgodnym z EN 12275 PETZL Am'D BALL LOCK (automatyczna podwójna blokada) oraz z dodatkową opcja w postaci dwóch ręcznie zakręcanych karabinków. Wymienione wyżej komponenty stanowią jedność i nie dopuszcza się wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Urządzenie TOPPAS można stosować jako system służący do wspinania/ urządzenie kotwiczące wyłącznie w połączeniu z innymi komponentami. System nie musi być certyfikowany dopóki wszystkie elementy systemu są zgodne z wymogami dyrektyw/ norm WE.

Urządzenie TOPPAS nie zatrzymuje użytkownika, a umożliwia jemu/jej zjazd w zwolnionym tempie. Dlatego też urządzenie nie stanowi zabezpieczenia przed swobodnym upadkiem, uderzeniami, odbiciem czy zderzeniem z przeszkodą.

Urządzenie TOPPAS może być obsługiwane wyłącznie przez osobę która odbyła stosowne szkolenie uprawniające do obsługi urządzenia, ponadto osoba obsługująca urządzenie musi posiadać wiedzę z zakresu posługiwania się karabinkiem, właściwego mocowania urządzenia do szelek, wspinaczki i zjazdów wraz z wypinaniem urządzenia z szelek.

TOPPAS – dane techniczne:

Wymiary (Dł/Sz/W):
Waga:

Linka/max. długość:
Rodzaj linki:
Średnica linki:
Dopuszczalne obciążenie:
57 x 30 x 15 cm
23 kg

20 m/30 m
Lina stalowa
5 mm
1 osoba
Prędkość zjazdu:
Prędkość zwijania:

Siła wciągania:
Hamulce:
System blokujący:
Przeglądy okresowe:
Ok. 1.00 m/s
Ok. 0.50 m/s

Min 2 kg (20 N)
Odśrodkowy system hamujący z 3 zapadkami
Niezależny system blokujący z kontrolą prędkości
Co najmniej raz na rok; częściej jeśli wymagają tego
warunki użytkowania lub obciążenie