Przeglądy wózków

Jako jedyna firma w Polsce posiadamy uprawnienia i sprzęt do napraw mechanizmów samozaciskowych (wózków) przeznaczonych do systemów asekuracji Söll.
Nasz serwis w Chorzowie dysponuje magazynem części zamiennych co znacząco skraca czas serwisu i eliminuje konieczność wysyłania mechanizmu do producenta. Serwisujemy mechanizmy Body Control I, Body Control II, Comfort, Comfort 2, Universal 2.
Mechanizmy należy zgłaszać do przeglądu na takich samych zasadach jak każdy inny ze środków ochrony indywidualnej, tj. co najmniej raz w roku, gdy mechanizm zadziałał powstrzymując spadanie oraz w każdym przypadku, w którym istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności jego działania (np. po upadku urządzenia, uderzenia twardym przedmiotem itp.).
Pracownicy naszego serwisu posiadają w tym zakresie uprawnienia osób kompetentnych potwierdzonych certyfikatem wydanym przez producenta.