Przypominające

Czas trwania: 1 dzień
Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie, a ich celem jest przypomnienie lub utrwalenie wiedzy z zakresu kontroli okresowej ŚOI
Program szkolenia: 
Część teoretyczna: przypomnienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej
Część praktyczna: przypomnienie i utrwalenie wiedzy praktycznej