Rozszerzone II stopnia

Czas trwania: 3 dni
Dla kogo: dla osób wykonujących pracę na dachach, konstrukcjach, osób pełniących funkcje ratownika oraz osób sporządzających dokumentację i sprawujących nadzór nad pracownikami
Wymagania wobec uczestników: ukończone 18 lat, aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3m, dobra kondycja psychofizyczna
Umiejętności po szkoleniu: uczestnik po szkoleniu będzie potrafił zidentyfikować zagrożenie, wyeliminować je poprzez zastosowanie odpowiednich ŚOI, przeprowadzi akcję ratowniczą i będzie posiadał wiedzę umożliwiającą nadzorowanie pracowników
Cel szkolenia: przybliżenie informacji z zakresu przepisów prawnych, BHP i przedstawienie obowiązków oraz nauka doboru i stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości