Zmiana formy prawnejInformujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015r. przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą SUNDOOR Marian Ławecki uległo przekształceniu w spółkę SUNDOOR Sp. z o.o. Sp. k.