Urządzenia do pracy w przestrzeniach zamkniętych

Przestrzeń zamknięta jest przestrzenią, w której ze względów konstrukcyjnych występują:

• otwory umożliwiają wejście i wyjście pracownika,
• ograniczenia swobody przemieszczania się,
• niewystarczająca wentylacja naturalna.

Przestrzenie zamknięte nie są przeznaczone do stałego przebywania w nich ludzi. Typowe przestrzenie zamknięte to: zbiorniki, studzienki kanalizacyjne, szamba, silosy spożywcze i przemysłowe, elewatory zbożowe, kotły, urządzenia i tunele technologiczne itp.
Wykonywanie prac w przestrzeni zamkniętej niesie ze sobą wiele zagrożeń.

W związku z tym rozpoczęcie jakichkolwiek czynności w przestrzeniach zamkniętych powinno być poprzedzone spełnieniem szeregu formalności. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować zagrożenia i wykonać ocenę ryzyka. W dalszej fazie należy opisać procedurę wykonywania prac i sposób zabezpieczenia pracownika. Powinna ona zawierać plan awaryjny/wypadkowy, który opisuje w jaki sposób i za pomocą jakich urządzeń należy przeprowadzić akcję ewakuacji/akcję ratowniczą.
Odpowiednio dobrany sprzęt do ewakuacji i ratownictwa umożliwia szybkie przeprowadzenie akcji ratunkowej.
więcej informacji