Pomiary / badania pola elektromagnetycznego (PEM)

Certyfikat akredytacji 1Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska oraz BHP na stanowiskach pracy. Nasza placówka działa na polskim rynku od 2004 roku - Zakres Akredytacji AB 476.
 
Pomiary wykonywane są dla urządzeń stosowanych w następujących branżach:

1. Telekomunikacja:
 • Nadajniki stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej;
 • Nadajniki stacji radiowych;
 • Nadajniki stacji telewizji cyfrowych itp.

2. Przemysł:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Urządzenia elektroenergetyczne;
 • Wzbudniki indukcyjne;
 • Piece indukcyjne;
 • Zgrzewarki.

3. Medycyna:
 • Aparaty typu Magnetronic;
 • Diatermia itp.

4. Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (niniejsza działalność nie jest objęta akredytacją):

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, które wynika z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę ustawą Prawa Ochrony Środowiska art. 152. Instalacje objęte tym obowiązkiem definiuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010r., do których między innymi należą:
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne;
 • Stacje elektroenergetyczne;
 • Instalacje radiokomunikacyjne i radionawigacyjne.
pomiar PEM, pomiary PEM pomiar pola elektromagnetycznego badanie pola elektromagnetycznego pomiary pola elektromagnetycznego