Podstawowe

Czas trwania: 2 dni
Dla kogo: dla osób wykonujących okresowe kontrole ŚOI ( środków ochrony indywidualnej ).
Program szkolenia: 
Część teoretyczna: przepisy prawne, wytyczne, instrukcje
Część praktyczna: kontrola ŚOI